ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ

01|ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ

Ο μέσος όρος των βαθμολογιών των γραπτών εξετάσεων των τεσσάρων μαθημάτων και το πολλαπλασιάζουμε με 1000

(Α+Β+Γ+Δ)/4 * 1000