ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ

01|ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ

Ο υπολογισμός μορίων για τα ΓΕΛ το 2021

Οι σχολές χωρίζονται σε 4 ομάδες που ονομάζονται Επιστημονικά Πεδία. Κάθε σχολή μπορεί να ανήκει σε ένα ή περισσότερα Επιστημονικά Πεδία. Ένας υποψήφιος των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2021, για να μπορέσει να διεκδικήσει την είσοδο του στις σχολές ενός Επιστημονικού Πεδίου, θα πρέπει να εξεταστεί στα 4 μαθήματα του συγκεκριμένου Επιστημονικού Πεδίου.

Τα Επιστημονικά Πεδία με τα μαθήματα τους είναι:

Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες
Αρχαία Ελληνικά (Μάθημα αυξημένης βαρύτητας, συντελεστής 1,3)
Ιστορία (Μάθημα αυξημένης βαρύτητας, συντελεστής 0,7)
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
Κοινωνιολογία

Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες
Μαθηματικά (Μάθημα αυξημένης βαρύτητας, συντελεστής 1,3)
Φυσική (Μάθημα αυξημένης βαρύτητας, συντελεστής 0,7)
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
Χημεία

Επιστήμες Υγείας και Ζωής
Βιολογία (Μάθημα αυξημένης βαρύτητας, συντελεστής 1,3)
Χημεία (Μάθημα αυξημένης βαρύτητας, συντελεστής 0,7)
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
Φυσική

Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής
Μαθηματικά (Μάθημα αυξημένης βαρύτητας, συντελεστής 1,3)
Οικονομία (Μάθημα αυξημένης βαρύτητας, συντελεστής 0,7)
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
Πληροφορική

Για να υπολογίσει κάποιος τα μόρια που αντιστοιχούν στους βαθμούς που πήρε (ή προσδοκά να πάρει) στα 4 μαθήματα θα πρέπει να κάνει τα παρακάτω 4 βήματα:

Προσθέτει τους 4 βαθμούς (στην κλίμακα 0 - 20 με ένα δεκαδικό ψηφίο) και τους πολλαπλασιάζει με το 2. Αν κάποιος έχει γράψει άριστα (20,0) σε όλα τα μαθήματα το αποτέλεσμα θα είναι 160.
Πολλαπλασιάζει κάθε ένα από τα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του πεδίου του με τον αντίστοιχο συντελεστή. Τα δύο γινόμενα τα αθροίζει μεταξύ τους. Για κάποιον που έγραψε άριστα το αποτέλεσμα θα είναι 40.
Αθροίζει το αποτέλεσμα του πρώτου και του δεύτερου βήματος μεταξύ τους. Για κάποιον που έγραψε άριστα το αποτέλεσμα θα είναι 200.
Πολλαπλασιάζει το αποτέλεσμα του τρίτου βήματος με το 100. Για κάποιον που έγραψε άριστα το αποτέλεσμα θα είναι 20.000, που είναι και ο μέγιστος αριθμός μορίων που μπορεί να συγκεντρώσει κάποιος στις Πανελλαδικές / Πανελλήνιες Εξετάσεις το 2021 χωρίς ειδικά μαθήματα και αγωνίσματα.


ΠΡΟΣΟΧΗ:
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος διεκδικεί την εισαγωγή του σε τμήματα που απαιτούν ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες, στο ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ θα προστεθούν και τα επιπλέον μόρια που θα συγκεντρώσει ο υποψήφιος από τυχόν εξέτασή του σε αυτά με τους αντίστοιχους συντελεστές, από τα ειδικά μαθήματα, για να προκύψει ένα διαφορετικό σύνολο μορίων, που θα ισχύει μόνο για τμήματα που απαιτούν τα συγκεκριμένα ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες. Ομοίως, για τα ΤΕΦΑΑ προστίθενται τα μόρια από τα αθλητικά αγωνίσματα.