ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

01|ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Τα «ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ» Υπηρεσίες Παιδείας Υψηλού Επιπέδου παρέχουν στους μαθητές τους υποστήριξη επαγγελματικού προσανατολισμού καθώς και ψυχολογική ενίσχυση καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησής τους στο φροντιστήριο.

Συγκεκριμένα πραγματοποιείται συζήτηση σε τακτά χρονικά διαστήματα άλλοτε σε ατομικό και άλλοτε σε ομαδικό επίπεδο, με τη βοήθεια του διευθυντή του ομίλου του κυρίου Καλόγνωμου Ηλιάσκου σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, καθώς και προοπτικής και εξέλιξης του κάθε επαγγέλματος. Η συζήτηση ενισχύεται με τις συνεχείς παρεμβάσεις διακεκριμένων επαγγελματιών στον τομέα τους, που αναφέρονται σε κάθε επιστημονικό πεδίο και με σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού που οργανώνονται από το φροντιστήριο κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

Επιπρόσθετα ανά τακτά χρονικά διαστήματα και εφόσον παρουσιαστεί ανάγκη πραγματοποιούνται συνεχείς συνεδρίες των μαθητών σε εξατομικευμένο επίπεδο και σε μικρές ομάδες παιδιών, με τον διακεκριμένο ψυχίατρο – ψυχοθεραπευτή υπεύθυνο του κέντρου ψυχικής υγείας “EGO IDEAL” Δήμο Δημέλλη, για θέματα που τους απασχολούν, όπως το άγχος των εξετάσεων, αδυναμία συγκέντρωσης, αντιμετώπιση καθημερινών δυσκολιών, διατροφικές συνήθειες, απώλεια ύπνου, ανταγωνιστικές διαθέσεις κ.