ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

01| ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

02| ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

03| ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ

04| ΘΕΜΑΤΑ

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Οι μαθητές της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου στην αρχή του σχολικού έτους επιλέγουν να παρακολουθήσουν μία από τις παρακάτω Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού:

• ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ:

(1) ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
(2) ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
(3) ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οι ομάδες αυτές ή αλλιώς ο προσανατολισμός που επιλέγουν οι μαθητές, επιτρέπουν την πρόσβαση σε συγκεκριμένα Επιστημονικά Πεδία μέσω εξετάσεων που διεξάγονται σε πανελλαδικό επίπεδο στο τέλος του σχολικού έτους.Περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Τα «ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ» Υπηρεσίες Παιδείας Υψηλού Επιπέδου παρέχουν στους μαθητές τους υποστήριξη επαγγελματικού προσανατολισμού καθώς και ψυχολογική ενίσχυση καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησής τους στο φροντιστήριο.Περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ

Τα μόρια για κάθε επιστημονικό πεδίο προκύπτουν από τα 4 μόνο μαθήματα του κάθε πεδίου.Περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ

Εδώ θα βρείτε τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων της τελευταίας χρονιάς. Στο blog του φροντιστηρίου μπορείτε να ανατρέξετε για τα θέματα και τις απαντήσεις των παρελθόντων ετών με βάση τις λέξεις κλειδιά και τη χρονολογία που επιθυμείτε.Περισσότερα