ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

01|ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διεύθυνση

Τη γενική διεύθυνση και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων του εκπαιδευτικού ομίλου «ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ» Υπηρεσίες Παιδείας Υψηλού Επιπέδου, έχει ο κ. Καλόγνωμος Ηλιάσκος, δοκιμασμένος εκπαιδευτικός με τεράστια εμπειρία και αμέτρητες επιτυχίες στα φροντιστηριακά δρώμενα της Θεσσαλονίκης.

Επιμέρους τομείς του φροντιστηρίου εποπτεύουν:

- Ο κ. Στέφανος Ηλιάσκος. Υπεύθυνος σπουδών.
- Η κ. Μανιώ Ηλιάσκου. Υπεύθυνη οικονομικών.
- Η κ. Ελένη Ηλιάσκου. Υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων.

Ένας όμιλος, ίδιοι καθηγητές, ίδια φιλοσοφία και παροχή υπηρεσίας σε κάθε διδακτήριο


Ένα Φροντιστήριο από τη Θεσσαλονίκη για όλη την Ελλάδα και τους Έλληνες του Εξωτερικού

- Τα «ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ» Υπηρεσίες Παιδείας Υψηλού Επιπέδου δεν είναι ακόμη μία εταιρεία francize. Όλα ξεκίνησαν πριν από χρόνια από τη φιλοσοφία του πρωτοπόρου στον τομέα της παιδείας, ιδρυτή του ομίλου, κ. ΚαλόγνωμουΗλιάσκου,να αντιμετωπίζει τον κάθε μαθητή ξεχωριστά, ως οντότητα, για την παροχή βέλτιστης εκπαίδευσης, για την επίτευξη των στόχων του. Η ίδια ακριβώς φιλοσοφία είναι που ακολουθείται σε κάθε χώρο μας.
- Οι καθηγητές που διδάσκουν είναι ίδιοι σε όλα τα διδακτήρια. Συνδυάζουν εμπειρία και μεθοδικότητα, όρεξη για δουλειά και αγάπη για τα παιδιά, ανεξαρτήτως τάξης, ή ηλικίας των μαθητών.

Επικοινωνία μαθητών - καθηγητών

- Στους εκπαιδευτικούς μας χώρους πάντα προωθείται η δημιουργική συνεργασία, διδασκόντων και διδασκομένων με συνειδητή πειθαρχία και πιστή τήρηση του προγράμματος.
- Ουσιαστικόρόλο παίζει ο διάλογος και η πολύπλευρη διάχυση γνώσεων και αυτό είναι για μας το ζητούμενο, το επιδιωκόμενο και το δεδομένο στην εκπαιδευτική διαδικασία.