ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Ο ΟΜΙΛΟΣ

01|Ο ΟΜΙΛΟΣ

02|ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

03|ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

04|ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

05|ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

06|ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ


Ο όμιλος των φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης ΗΛΙΑΣΚΟΣ

Ο όμιλος «ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ» Υπηρεσίες Παιδείας Υψηλού Επιπέδου αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς ομίλους της Θεσσαλονίκης σε υλικοτεχνική υποδομή και ανθρώπινο δυναμικό. Διαθέτει 1300 τετραγωνικά μέτρα αίθουσες διδασκαλίας κατανεμημένες σε πέντε διδακτήρια ανεπτυγμένα σε κομβικές θέσεις της ευρύτερης περιοχής του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης.

Επιδόσεις των Φροντιστηρίων Ηλιάσκος στη Θεσσαλονίκη

- Ο όμιλος «ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ» Υπηρεσίες Παιδείας Υψηλού Επιπέδου με την άρτια οργάνωση που διαθέτει, τις μοντέρνες εγκαταστάσεις στα κεντρικότερα σημεία της πόλης, με τους πολυάριθμους καταξιωμένους καθηγητές που συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό μας σχήμα, με τη συνέπεια και τη σοβαρότητα που μας διακρίνει, με τα μελετημένα και δοκιμασμένα προγράμματα μας, με την προσεκτική και αδιάκοπη αξιολόγηση των καθηγητών μας, έχει καταφέρει να δημιουργήσει παράδοση όσον αφορά την προετοιμασία των υποψηφίων για τις Πανελλαδικές εξετάσεις.
- Αποτέλεσμα της μεθοδικής μας προσπάθειας είναι οι μεγάλες και οι πολλές επιτυχίες των μαθητών μας σε σχολές υψηλής ζήτησης από όλα τα σχολεία της Βόρειας Ελλάδας, καθώς και οολοένα αυξανόμενος αριθμός των Ελλήνων ομογενών από σχολεία του εξωτερικού που μας εμπιστεύονται για την προετοιμασία τους στις εξετάσεις.
- Για τον όμιλό μας η διαφήμιση είναι οι χιλιάδες ικανοποιημένοι γονείς στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς, οι ευχαριστημένοι και επιτυχημένοι μαθητές μας και γιατί όχι μελλοντικοί μας πελάτες, με τα δικά τους παιδιά, καθώς το έργο μας συνεχίζεται αδιάκοπα.

Εκδόσεις και βοηθήματα

- Ο όμιλος «ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ» Υπηρεσίες Παιδείας Υψηλού Επιπέδου διαθέτει την δική του εκδοτική εταιρία με τις αποκλειστικές εκδόσεις «ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ».
- Η πληθώρα και η αρτιότητα των βοηθημάτων που το φροντιστήριο μας παρέχει στους μαθητές του, γραμμένα από άρτια καταρτισμένουςκαθηγητές - συγγραφείς, σε όλα τα Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, αποτελούν εγγύηση της ποιότητας της δουλειάς που γίνεται.

Ένας όμιλος, ίδιοι καθηγητές, ίδια φιλοσοφία και παροχή υπηρεσίας σε κάθε διδακτήριο. Ένα Φροντιστήριο από τη Θεσσαλονίκη για όλη την Ελλάδα και τους Έλληνες του Εξωτερικού.

- Τα «ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ» Υπηρεσίες Παιδείας Υψηλού Επιπέδου δεν είναι ακόμη μία εταιρεία francize. Όλα ξεκίνησαν πριν από χρόνια από τη φιλοσοφία του πρωτοπόρου στον τομέα της παιδείας, ιδρυτή του ομίλου, κ. Καλόγνωμο Ηλιάσκο,να αντιμετωπίζει τον κάθε μαθητή ξεχωριστά, ως οντότητα, για την παροχή βέλτιστης εκπαίδευσης, για την επίτευξη των στόχων του. Η ίδια ακριβώς φιλοσοφία είναι που ακολουθείται σε κάθε χώρο μας διά ζώσης αλλά και διαδικτυακά.
- Οι καθηγητές που διδάσκουν είναι ίδιοι σε όλα τα διδακτήρια. Συνδυάζουν εμπειρία και μεθοδικότητα, όρεξη για δουλειά και αγάπη για τα παιδιά, ανεξαρτήτως τάξης, ή ηλικίας των μαθητών.

Επικοινωνία μαθητών - καθηγητών.

- Στους εκπαιδευτικούς μας χώρους πάντα προωθείται η δημιουργική συνεργασία, διδασκόντων και διδασκομένων με συνειδητή πειθαρχία και πιστή τήρηση του προγράμματος.
- Ουσιαστικό ρόλο παίζει ο διάλογος και η πολύπλευρη διάχυση γνώσεων και αυτό είναι για μας το ζητούμενο, το επιδιωκόμενο και το δεδομένο στην εκπαιδευτική διαδικασία.


Παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.

- Συστηματική παρακολούθηση από κοντά της προόδου και των επιδόσεων του κάθε μαθητή μαςσχετικά με την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου, από τους υπεύθυνους καθηγητές του τμήματος.
- Άμεση ενημέρωση του ίδιου του μαθητή και των γονιών του για την προσπάθεια που γίνεται καθώς επίσης και για τον τρόπο που θα μπορέσει να ξεπεράσει τις όποιες δυσκολίες αντιμετωπίζει.
- Μελετημένες παρεμβάσεις για σωστή διαχείριση χρόνου. Δημιουργία οργανογραμμάτων μελέτης στο σπίτι ή στους χώρους μας που δρουν ως αναγνωστήρια, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού σε εξατομικευμένο επίπεδο.
- Τακτικά διαγωνίσματα διάρκειας τριών ωρών, ανά δεκαπενθήμερο, υπό την επιτήρηση έμπειρων καθηγητών και σε συνθήκες πανελλαδικών εξετάσεων, βάση προγράμματος που ορίζεται από την αρχή της χρονιάς. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται καλύτερη οργάνωση και αποδοτικήδιαχείριση του χρόνου των μαθητών καθώς επίσης αποκτάται εμπειρία από τους υποψήφιους και τονώνεται η αυτοεκτίμησήτους.
- Οργάνωση επιπλέον διαγωνισμάτων περιορισμένου χρόνου, όταν το κρίνουν οι υπεύθυνοι του φροντιστηρίου, για την επίτευξη ακόμη καλύτερων αποτελεσμάτων.
- Επιπλέον ώρες διδασκαλίας εκτός του προγράμματος για περισσότερη εμβάθυνση και αφομοίωση της ύλης.
- Τμήματα αριστούχων με αυστηρά κριτήρια, ομογενή για την επίτευξη υψηλών στόχων.
- Λειτουργία χώρων αναγνωστηρίου – βιβλιοθήκης, σε κάθε διδακτήριο για τους υποψήφιους που το επιλέξουν.
- Ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων. Οργάνωση ημερίδων διαχείρισης άγχους, σωστής διατροφής και επαγγελματικού προσανατολισμού από κορυφαίους επιστήμονες του κλάδου τους.
- Αθλητικές προετοιμασίες για σχολές που το απαιτούν.
- Σύγχρονο και άρτια οργανωμένο εργαστήριο γραμμικού και ελεύθερου σχεδίου για τους υποψήφιους που χρειάζονται έναν δυναμικό χώρο καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργικής αξιοποίησης του ελεύθερού τους χρόνου.
- Εκδηλώσεις κοινωνικοποίησης και ευαισθητοποίησης των μαθητών σε θέματα κοινωνικής φύσης.
- Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Βοήθεια σε ευαίσθητα κοινωνικές ομάδες.
- Την εκπαιδευτική διαδικασία πλαισιώνουν άριστοι καθηγητές - εκπαιδευτικοί με μεγάλη εμπειρία, συγγραφικό έργο, αγάπη προς τον μαθητή και μεγάλη διάθεση για την επίτευξη του τελικού στόχου, που είναι η επιτυχία στο πανεπιστήμιο και η προσπάθεια να γίνουν οι μαθητές μας καλύτεροι άνθρωποι.

Όλα τα παραπάνω δίνουν μια εικόνα για το πόσο σοβαρά, επαγγελματικά και ολοκληρωμένα αντιμετωπίζουμε την παρεχόμενη φροντιστηριακή παιδεία.

Διεύθυνση.

Τη γενική διεύθυνση και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων του εκπαιδευτικού ομίλου «ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ» Υπηρεσίες Παιδείας Υψηλού Επιπέδου, έχει ο κ. Καλόγνωμος Ηλιάσκος, δοκιμασμένος εκπαιδευτικός με τεράστια εμπειρία και αμέτρητες επιτυχίες στα φροντιστηριακά δρώμενα της Θεσσαλονίκης.

Επιμέρους τομείς του φροντιστηρίου εποπτεύουν:
- Ο κ. Στέφανος Ηλιάσκος. Υπεύθυνος σπουδών.
- Η κ. Μανιώ Ηλιάσκου. Υπεύθυνη οικονομικών.
- Η κ. Ελένη Ηλιάσκου. Υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ


Τη γενική διεύθυνση και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων του εκπαιδευτικού ομίλου της Θεσσαλονίκης «ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ» Υπηρεσίες Παιδείας Υψηλού Επιπέδου, έχει ο κ. Καλόγνωμος Ηλιάσκος, δοκιμασμένος εκπαιδευτικός με τεράστια εμπειρία και αμέτρητες επιτυχίες στα φροντιστηριακά δρώμενα της πόλης.Περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ


Ο όμιλος των φροντιστηρίων ΗΛΙΑΣΚΟΣ αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς ομίλους της Θεσσαλονίκης σε υλικοτεχνική υποδομή και ανθρώπινο δυναμικό. Διαθέτει 1300 τετραγωνικά μέτρα αίθουσες διδασκαλίας κατανεμημένες σε πέντε διδακτήρια ανεπτυγμένα σε κομβικές θέσεις της ευρύτερης περιοχής του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης.Περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΤΙΚΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣ.

4h

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣ.

4h

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΤΙΣΜΟΣ

3h

ΑΡΧΑΙΑ (ΓΝΩΣΤΟ / ΑΓΝΩΣΤΟ / ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ) *

5h

ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣ.

3h

ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣ.

3h

ΑΟΘ

3h

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

3h

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ.

3h

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ.

5h

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ.*

5h

ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣ.

3h

ΕΚΘΕΣΗ

3h

ΕΚΘΕΣΗ

3h

ΕΚΘΕΣΗ

3h

ΕΚΘΕΣΗ

3h

 

*     (ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)Περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ


Ο ιδιωτικός φορέας εκπαίδευσης Ηλιάσκος Φροντιστήρια, με υπευθυνότητα απέναντι στους μαθητές του, την κοινωνία και το περιβάλλον, αναπτύσσει δράσεις και ενέργειες για ένα καλύτερο αύριο, θέτοντας τις βάσεις για τους σκεπτόμενους πολίτες του μέλλοντος.

Τα ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας τους, έθεσαν τους μαθητές τους και γενικότερα τον άνθρωπο ως οντότητα, στην καρδιά της φιλοσοφίας τους. Σήμερα κουβαλώντας στον πυρήνα τους τη μακροχρόνια εμπειρία και βαθιά παράδοση στον χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, διαθέτουν ένα μεγάλο μερίδιο στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής ευθύνης και καθίστανται πρωτοπόρα στον τομέα τους, συνεχίζοντας της εξέλιξή τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας.Περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ


Ο όμιλος «ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ» Υπηρεσίες Παιδείας Υψηλού Επιπέδου με την άρτια οργάνωση που διαθέτει, τις μοντέρνες εγκαταστάσεις στα κεντρικότερα σημεία της πόλης, με τους πολυάριθμους καταξιωμένους καθηγητές που συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό μας σχήμα, με τη συνέπεια και τη σοβαρότητα που μας διακρίνει, με τα μελετημένα και δοκιμασμένα προγράμματα μας,


Δείτε τους επιτυχόντες


Περισσότερα