ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

BLOG

Την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη ομάδας μαθητών της Β´ τάξης του λυκείου των φροντιστηρίων «ΗΛΙΑΣΚΟΣ» στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης ΕΚΕΤΑ - CERTH στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειας του ομίλου "ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ" για τη συνεχή επιμόρφωση των μαθητών του σε κάθε επίπεδο.

Κατά την επίσκεψη στο Ερευνητικό Κέντρο οι μαθητές μας, με τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς του τομέα Υγείας, ξεναγήθηκαν στους χώρους του Ερευνητικού Κέντρου, ενημερώθηκαν για το πολύτιμο έργο του και για τις προοπτικές έρευνας που προσφέρει στους νέους επιστήμονες και παρακολούθησαν πειράματα Μοριακής Βιολογίας.

Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας σε όλο το προσωπικό του Κέντρου για την ζεστή φιλοξενία και ιδιαίτερα στον υπεύθυνο του τομέα εξωστρέφειας κ. Νίκο Κατσιαδάκη, αλλά και στους υπευθύνους του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών για την υπέροχη ξενάγηση στους χώρους των εργαστηρίων.

Μαζί με τους μαθητές μας νιώσαμε για λίγο «ερευνητές» στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) που είναι ένα από τα κορυφαία ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και βρίσκεται μέσα στη λίστα με τους TOP-20 ερευνητικούς φορείς της Ε.Ε.

Περισσότερο απ´ όλους όμως θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον διευθυντή μας, κ. Καλόγνωμο Ηλιάσκο, γιατί χωρίς την δική του υποστήριξη δεν θα ήταν δυνατή η υλοποίηση αυτής της εκδήλωσης.)