ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

BLOG

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ 2019

Όπως κάθε σχολική χρονιά, έτσι και φέτος θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη των μαθητών της Γ΄ λυκείου της κατεύθυνσης σπουδών υγείας (3ο επιστημονικό πεδίο) των ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΗΛΙΑΣΚΟΣ στην Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης).

Οι μαθητές του φροντιστηρίου θα επισκεφθούν το εργαστήριο της Ιστολογίας και Εμβρυολογίας, καθώς και το εργαστήριο της Περιγραφικής Ανατομικής. Θα ξεναγηθούν στους χώρους των εργστηρίων και της σχολής και θα παρακολουθήσουν τα αντίστοιχα μαθήματα που θα πραγματοποιήσουν ειδικά γι’ αυτούς οι εκάστοτε υπεύθυνοι καθηγητές των εργαστηρίων.

 

Στόχος της επίσκεψης αυτής είναι τα παιδιά, οι αυριανοί μας επιστήμονες, να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με το αντικείμενο με το οποίο θέλουν να ασχοληθούν μελλοντικά, από την θέση του φοιτητή.

 

Η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2019.

 

Για τις λεπτομέρειες της επίσκεψης στην ιατρική σχολή, οι μαθητές θα μπορούν να ενημερωθούν από τη γραμματεία, καθώς και ανά τμήματα από την καθηγήτριά τους.

 

Είναι πάντα χαρά του φροντιστηρίου μας η διοργάνωση τέτοιου είδους εκδηλώσεων καθώς με αυτόν τον τρόπο προάγεται το επιστημονικό πνεύμα και ικανοποιείται η περιέργεια των μαθητών.