ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

BLOG


Τρίτη, 14 Ιουνίου 2022 11:20

ΘΕΜΑΤΑ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ 08.06.22

Written by
Εδώ θα βρείτε τα θέματα και τις απαντήσεις της χημείας προσανατολισμού στα οποία διαγωνίστηκαν οι υποψήφιοι στις 08.06.22
Τρίτη, 14 Ιουνίου 2022 11:17

ΘΕΜΑΤΑ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ 08.06.22

Written by
Εδώ θα βρείτε τα θέματα και τις απαντήσεις των λατινικών στα οποία διαγωνίστηκαν οι υποψήφιοι στις 08.06.22
Εδώ θα βρείτε τα θέματα και τις απαντήσεις της ανατομίας - φυσιολογίας ΕΠΑΛ στα οποία διαγωνίστηκαν οι υποψήφιοι στις 07.06.22
Εδώ θα βρείτε τα θέματα και τις απαντήσεις των μαθηματικών προσανατολισμού στα οποία διαγωνίστηκαν οι υποψήφιοι στις 06.06.22
Εδώ θα βρείτε τα θέματα και τις απαντήσεις στα αρχαία προσανατολισμού στα οποία διαγωνίστηκαν οι υποψήφιοι στις 06,06,22