ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

01|ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Οι μαθητές της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου στην αρχή του σχολικού έτους επιλέγουν να παρακολουθήσουν μία από τις παρακάτω Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού:

• ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ:

(1) ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
(2) ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
(3) ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οι ομάδες αυτές ή αλλιώς ο προσανατολισμός που επιλέγουν οι μαθητές, επιτρέπουν την πρόσβαση σε συγκεκριμένα Επιστημονικά Πεδία μέσω εξετάσεων που διεξάγονται σε πανελλαδικό επίπεδο στο τέλος του σχολικού έτους.

Στις πανελλαδικές εξετάσεις οι μαθητές εξετάζονται υποχρεωτικά στα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που ήδη έχουν επιλέξει και παρακολουθούν και τα θέματα των εξετάσεων αυτών προκύπτουν αποκλειστικά από την εκάστοτε Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων.

Σημείωση:
Οι απόφοιτοι μπορούν να επιλέξουν να εξεταστούν στα μαθήματα οποιασδήποτε Ομάδας Προσανατολισμού.

Οι Σχολές, τα Τμήματα και οι Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των Τ.Ε.Ι., των Α.Σ.Τ.Ε., των Στρατιωτικών Σχολών, των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καθώς και της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού κατατάσσονται σε τέσσερα (4) Επιστημονικά Πεδία, που ορίζονται ως εξής:

• ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ:

(1ο) Επιστ. Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες
(2ο) Επιστ. Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες
(3ο) Επιστ. Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής
(4ο) Επιστ. Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική

Οι υποψήφιοι μαθητές της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου και οι απόφοιτοι, οι οποίοι θα συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις και επιθυμούν να διαγωνιστούν σε ένα (1) μόνο Επιστημονικό Πεδίο, εξετάζονται σε τέσσερα (4) μαθήματα.

Όσοι από τους παραπάνω όμως επιθυμούν να είναι υποψήφιοι σε δύο (2) Επιστημονικά Πεδία εκείνοι, εξετάζονται και σε ένα πέμπτο (5ο) μάθημα, το οποίο μπορεί να είναι είτε Γενικής Παιδείας, είτε Ομάδας Προσανατολισμού.

Όλοι οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν έναν ή δύο από τους παρακάτω εναλλακτικούς συνδυασμούς μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα μαθήματα στα οποία υπάρχουν αυξημένοι συντελεστές βαρύτητας.

Για την εισαγωγή στα τμήματα κάθε Επιστημονικού Πεδίου, θα υπολογίζονται τα τέσσερα (4) μαθήματα και οι συντελεστές βαρύτητας τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο.

Πιο συγκεκριμένα:
• Ομάδα Προσανατολισμού: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τα κοινά μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, σε όποιο Επιστημονικό Πεδίο και αν κατευθύνονται, είναι τα εξής τρία (3):

- Αρχαία Ελληνικά Ομάδας Προσανατολισμού
- Ιστορία Ομάδας Προσανατολισμού
- Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας

Οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα θα πρέπει να εξεταστούν:

α) στα Λατινικά Ομάδας Προσανατολισμού, για να έχουν πρόσβαση στο (1ο) Επιστημονικό Πεδίο
β) στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, για να έχουν πρόσβαση στο (3ο) Επιστημονικό Πεδίο

Υπενθύμιση:
Οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν ένα (1) ή δύο (2) Επιστημονικά Πεδία.

Ειδικότερα, οι εναλλακτικοί συνδυασμοί πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών ανά Επιστημονικό Πεδίο και οι συντελεστές βαρύτητας των δύο μαθημάτων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Ομάδα Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
(1ο) Ε.Π.: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
(3ο) Ε.Π.: ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ
1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Ο.Π.) (1,3) 1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Ο.Π.)
2. ΙΣΤΟΡΙΑ (Ο.Π.) (0,7) 2. ΙΣΤΟΡΙΑ (Ο.Π.)
3. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γ.Π.) 3. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γ.Π.) (0,4)
4. ΛΑΤΙΝΙΚΑ (Ο.Π.) 4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Γ.Π.) (0,9)


Όπου (Ο.Π.): Ομάδας Προσανατολισμού και (Γ.Π.): Γενικής Παιδείας• Ομάδα Προσανατολισμού: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τα κοινά μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών, σε όποιο Επιστημονικό Πεδίο και αν κατευθύνονται, είναι τα εξής τρία (3):

- Φυσική Ομάδας Προσανατολισμού
- Χημεία Ομάδας Προσανατολισμού
- Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας

Οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα θα πρέπει να εξεταστούν:

α) στα Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού, για να έχουν πρόσβαση στο (2ο) Επιστημονικό Πεδίο
β) στη Βιολογία Ομάδας Προσανατολισμού, για να έχουν πρόσβαση στο (3ο) Επιστημονικό Πεδίο

Οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν ένα (1) ή δύο (2) Επιστημονικά Πεδία. Ειδικότερα οι εναλλακτικοί συνδυασμοί πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών ανά Επιστημονικό Πεδίο και οι συντελεστές βαρύτητας των δύο μαθημάτων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Ομάδα Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
(2ο) Ε.Π.: ΘΕΤΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (3ο) Ε.Π.: ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ
1. ΦΥΣΙΚΗ (Ο.Π.) (0,7) 1. ΦΥΣΙΚΗ (Ο.Π.)
2. ΧΗΜΕΙΑ (Ο.Π.) 2. ΧΗΜΕΙΑ (Ο.Π.) (0,7)
3. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γ.Π.) 3. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γ.Π.)
4. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Ο.Π.) (1,3) 4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Ο.Π.) (1,3)


Όπου (Ο.Π.): Ομάδας Προσανατολισμού και (Γ.Π.): Γενικής Παιδείας• Ομάδα Προσανατολισμού: ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Τα κοινά μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, σε όποιο Επιστημονικό Πεδίο και αν κατευθύνονται, είναι τα εξής τρία (3):

- Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού
- Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) Ομάδας Προσανατολισμού
- Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας

Οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα θα πρέπει να εξεταστούν:
α) στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, για να έχουν πρόσβαση στο (3ο) Επιστημονικό Πεδίο
β) στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ) Ομάδας Προσανατολισμού, για να έχουν πρόσβαση στο (4ο) Επιστημονικό Πεδίο.

Οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν ένα (1) ή δύο (2) Επιστημονικά Πεδία. Ειδικότερα οι εναλλακτικοί συνδυασμοί πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής ανά Επιστημονικό Πεδίο και οι συντελεστές βαρύτητας των δύο μαθημάτων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Ομάδα Προσανατολισμού:ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
(3ο) Ε.Π.: ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ (4ο) Ε.Π.: ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Ο.Π.) 1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Ο.Π.) (1,3)
2. Α.Ε.Π.Π. (Ο.Π.) 2. Α.Ε.Π.Π. (Ο.Π.)
3. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γ.Π.) (0,4) 3. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γ.Π.)
4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Γ.Π.) (0,9) 4. Α.Ο.Θ. (Ο.Π.) (0,7)


Όπου (Ο.Π.): Ομάδας Προσανατολισμού και (Γ.Π.): Γενικής ΠαιδείαςΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ

Τα μόρια για κάθε επιστημονικό πεδίο προκύπτουν από τα 4 μόνο μαθήματα του κάθε πεδίου.
Για τον υπολογισμό των μορίων εφαρμόζεται ο τύπος:
[ (Α+Β+Γ+Δ) x 2 + (Α x 1,3) + (Β x 0,7) ] x 100 = ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
για συγκεκριμένο πεδίο,
όπου:
- Α, Β, Γ, Δ: είναι οι γραπτοί βαθμοί των 4 πανελλαδικών μαθημάτων του συγκεκριμένου πεδίου και
- Α, Β: είναι οι γραπτοί βαθμοί των 2 μαθημάτων με συντελεστές βαρύτητας του συγκεκριμένου πεδίου

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος διεκδικεί την εισαγωγή του σε πεδίο με μειωμένους συντελεστές βαρύτητας, τότε για τον υπολογισμό των μορίων εφαρμόζεται ο τύπος:
[ (Α+Β+Γ+Δ) x 2 + (Α x 0,9) + (Β x 0,4) ] x 100 = ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

για συγκεκριμένο πεδίο

όπου:
- Α, Β, Γ, Δ: είναι οι γραπτοί βαθμοί των 4 πανελλαδικών μαθημάτων του συγκεκριμένου πεδίου και
- Α, Β: είναι οι γραπτοί βαθμοί των 2 μαθημάτων με μειωμένους συντελεστές βαρύτητας του συγκεκριμένου πεδίου

Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις, στο ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ θα προστεθούν και τα επιπλέον μόρια που θα συγκεντρώσει ο υποψήφιος από τυχόν εξέτασή του σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες με τους αντίστοιχους συντελεστές, για να προκύψει ένα διαφορετικό σύνολο μορίων, που θα ισχύει μόνο για τμήματα που απαιτούν ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες.